🔵🔵آئین کلنگ زنی پروژه دوبانده و بهسازی وروکش آسفالت ورودی شهر ورزنه از بلوار آزادگان

🔵🔵آئین کلنگ زنی پروژه دوبانده و بهسازی وروکش آسفالت ورودی شهر ورزنه از بلوار آزادگان

🔵🔵آئین کلنگ زنی…

✅ با حضور جناب آقای شاهسوند معاون محترم مدیرکل ساخت راه و شهرسازی استان وجمعی از مسئولان شهرستان ورزنه

🔹کلنگ پروژه دوبانده وبهسازی وروکش آسفالت ورودی شهر ورزنه از بلوار آزادگان به طول ۳.۵کیلومتر به زمین زده شد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه