🔶آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه

🔶آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه

🔶آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه:

✍️ به منظور بهبود عبور و مرور و تردد وسائط نقليه و تامين رفاه و آسايش شهروندان عمليات لکه گيري آسفالت معابر ورزنه آغاز شد.

🔶 در اين پروژه ترانشه هاي حاصل از حفاري هاي شرکتهاي خدماتي آب ،برق گاز ، و همچنين ترانشه ها و دست اندازهاي موجود در معابر که باعث بروز مشکل عبور و مرور شهروندان و رانندگان وسائط نقليه مي گردد آسفالت مي شوند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه