🔸سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر مبارک باد

🔸سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر مبارک باد

🔰 تصرف حتی وجبی از دامان خاک کشور به دست دشمن در باور مردان ایران زمین لکه ننگی بود که باید با خون شسته می شد، خون پاکترین و عزیزترین دلاور مردان حماسه ساز سرزمین مقدس ایران، از این رو بود که از جای جای کشور لشکریان صاحب الزمان جان بر کف با خون خود بر کوچه و دیوارهای خونین شهر نوشتند لبیک یا حسین

🔸سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر مبارک باد

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه