🚒👷 الزامات ایمنی منازل در پایان کار جهت تاییدیه ایمنی از آتشنشانی- قسمت ۲

🚒👷 الزامات ایمنی منازل در پایان کار جهت تاییدیه ایمنی از آتشنشانی- قسمت ۲

🚒👷 الزامات ایمنی منازل در پایان کار جهت تاییدیه ایمنی از آتشنشانی- قسمت ۲

🔰 اجرای صحیح لوله گذاری دودکش‌های ساختمان

1️⃣ سایز لوله‌هامتناسب با نوع کاربری (آبگرمکن یا بخاری) انتخاب گردد.
2️⃣ لوله ‌ها به صورت عمود بر هم و لبه ها دقیقاً مماس بر هم قرار داده شود تا روزنه‌ای نداشته باشد.
3️⃣ از کلاهک H جهت جریان صحیح خروج گاز استفاده شود و از کلاهک های منسوخ شده به هیچ عنوان استفاده نشود.
4️⃣ برای هر وسیله گاز سوز یک لوله خروجی استفاده شود.
5️⃣ لوله‌های آکاردئونی به هیچ عنوان برای آبگرمکن یا بخاری قابل قبول نیستند.
6️⃣ حتی‌المقدور برای هر وسیله گازسوز یک شیر گاز تعبیه گردد.
7️⃣ نصب یک دریچه ورودی هوا در آشپزخانه الزامی است.
8️⃣ ارتفاع خروجی لوله و کلاهک Hاز لبه‌ی جان پناه باید بیشتر از نیم متر باشد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه