🚫🚫🚫هشدار سم پاشی درختان توت سطح شهر ورزنه

🚫🚫🚫هشدار سم پاشی درختان توت سطح شهر ورزنه

🚫🚫🚫هشدار سم پاشی درختان توت سطح شهر ورزنه

❇️ اطلاعیه شهرداری در خصوص سم پاشی و محلول پاشی درختان توت سطح شهر

✍️ به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به عملیات سم پاشی و محلول پاشی درختان توت عرصه توتستان و دیگر عرصه های سطح شهر از خوردن میوه های توت اکیدا خودداری کنید.

🌐 روابط عمومی‌شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه