21تیرماه، روز عفاف و حجاب گرامی باد.

21تیرماه، روز عفاف و حجاب گرامی باد.

امام خامنه ای (مد):
«عفت زن مایه احترام و شخصیت اوست»

✍️ بیست و یکم تیرماه، روز عفاف و حجاب، روز نکوداشت یکی از ارزش های بزرگ اسلامی و ایرانی که با جان فشانی و مجاهدت مردان و زنانی مؤمن و خستگی ناپذیر به زمان و عصر ما رسیده گرامی باد.

🔹گوهر عفاف را پاس بداریم تا کرامت انسانی خود را از دست ندهیم

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه