اخبار شهر

ادامه مطلب
حضور حضور مسئولین شهرستان ورزنه و پاکبانان شهرداری پاکسازی محیط اطراف رودخانه زاینده رود بمناسبت هفته زمین پاک

حضور حضور مسئولین شهرستان ورزنه و پاکبانان شهرداری پاکسازی محیط اطراف رودخانه زاینده رود بمناسبت هفته زمین پاک

🌎♻️بمناسبت هفته زمین پاک 🔹 با حضور مهندس رحیمی فرماندار محترم شهرستان ورزنه،دکتر اخگر شهردار،مسئولین محیط زیست شهرستان ...