slide-99030d0
slide-51a47b7
slide-51734d0
slide-f00dc2f
slide-e3015fe

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

شهرداری در خدمت مردم

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در شهر ورزنه

پیشخوان الکترونیکی شهرسازی

پیشخوان الکترونیکی شهروندان

میز خدمت

میز خدمت الکترونیک شهرداری ورزنه

حمل و نقل و سوخت

امور حمل و نقل و سوخت شهر ورزنه

اخبار شهر
admin

🔰 خرید تجهیزات آتشنشانی به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تکمیل و نوسازی تجهیزات ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🔰 خرید تجهیزات آتشنشانی به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تکمیل و نوسازی تجهیزات ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه 👈 این تجهیزات شامل اقلام

ادامه مطلب »
اخبار شهر
admin

آگهی مزایده

🔰 آگهی مزایده مرحله اول – نوبت دوم شهرداری ورزنه : 🔸به استناد مصوبه شماره 114 مورخ 3 بهمن ماه 1401 شورای اسلامی شهر ورزنه،شهرداری

ادامه مطلب »