واحد املاک

slide-2feca5b

شرح وظائف:

  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن.
  • ثبت مشخصات املاك و مستحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و يا سيستم هاي نرم افزاري
  • انجام امور مربوط به زمينهاي معوض با هماهنگي .
  • تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات .
  • بازديد مستمر از اراضي و مستغلات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طريق كارشناس حقوقي.
  • تهيه پيش نويس مكاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشريفات تملك.
  • اقدام در خصوص انتقال زمينهاي معوض املاك مورد مسيري به نام افراد ذينفع .
  • تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني.
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

*******