واحد حراست

slide-2feca5b

شرح وظائف:

* حفاظت پرسنلی
* حفاظت فیزیکی
* حفاظت اسناد
* حفاظت it

به صورت کلی می توان گفت پیشگیری از وقوع تخلف و بروز فساد از طرق :
1. نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده.
2. نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .
3. نقش جداکننده از سیستم .
– کمک به انتصاب افراد شایسته از طریق پاسخ به استعلام سازمان های ذی صلاح: طبق قانون انتصاب مسئولین به پست های حساس و مسئولیت های مختلف اداری باید پس از تعیین صلاحیت توسط حراست شهرداری صورت گیرد.
– پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب، اغتشاش و …)
– جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف مانند:
1. نقض قوانین و مقررات شهرداری
2. تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط شهرداری
3. خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی
4. تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
5. شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی
6. جلوگیری و برخورد با رواج مواد مخدر و روان گردان و … در محیط شهرداری
– حمایت از فعالیتهای قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملها
– تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن آن و جمع بندی اخبار محیط از طریق نظارت کلی و کیفی بر اماکن عمومی شهرداری
– همکاری و اظهار نظر در تهیه طرحهای حفاظتی و طبقه بندی امنیتی تأسیسات، تجهیزات و اماکن شهرداری
– تدوین دستورالعمل هاو بروشورهای حفاظتی و تنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز در زمینه های حفاظتی
– مسئول هماهنگی دفاع و پدافند غیر عامل در شهرداری
– تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج شهرداری جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم
– دریافت انتقادات و پیشنهادات کارمندان وکارگران شهرداری در راستای تقویت و سالم سازی محیط های شهرداری
– هماهنگی و ارتباط لازم با سایر مراکزشهرداری و سازمانهای دولتی و دستگاههای مختلف در راستای حل مسایل پرسنل شهرداری،

 
 
 
 
 

*******