واحد خدمات شهری

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده منطقه.
 • نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده منطقه.
 • نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق به منطقه.
 • تنظيم كشيك بارندگي و حضور مستمر در ايام بارندگي و برف روبي و رفع مشكل آب گرفتگي معابر و منازل در سطح منطقه و همكاري و حضور دائم در حوادث غير مترقبه.
 • تسطيح و پاكسازي زمين هاي باز و رفع خطر از بناهاي در حال ريزش و جلوگيري از تخليه ضايعات ساختماني در معابر و حاشيه كمربندي ها و زمين هاي باز و هدايت رانندگان بطرف مكان تخليه ضايعات و تخريب بناهاي مورد مسير و حمل ضايعات آن به محل دفع ضايعات.
 • همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.
 • نظارت بر نگهداري آسفالت معابر و اماكن عمومي و پيگيري انجام لكه گيري آسفالت معابر و اماكن عمومي در محدوده منطقه.
 • جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.
 • جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.
 • نظارت بر اجراي كليه اقدامات در خصوص زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در چارچوب طرح هاي مصوب شهرداري.
 • برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.
 • برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده منطقه.
 • تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.
  • شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
  • استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
  • پيگيري زيباسازي و رنگ آميزي تك لبه ها و نيوجرسي ها، اسباب بازي ها، پل هاي هوايي عابر پياده، سايبان ايستگاه های اتوبوس، سطل هاي زباله، صندلي، تير برق و تابلو، جعبه كنتور، نرده ها، وسايل ورزشی، ديوارها و رفع نازيبايي ها در سطح محدوده منطقه.
  • نظارت لازم در خصوص جوشكاري و ساخت انواع قطعات فلزي و تعمير اسباب بازي و وسايل ورزشي و برشكاري و ساخت پل فلزي و درب و دريچه فلزي و كشویي و آشغالگير در ورودي كانالهاي روبسته.
  • همكاري در امر نامگذاري بلوار ها، خيابانها، ميادين، كوچه ها و فازبرداري آنها و نصب تابلوهاي معابر و پلاك كوبي كليه اماكن سطح منطقه و جمع آوري تابلوهاي فرسوده.
  • صدور اخطاريه لازم به شهرونداني كه برخي از قوانين و ضوابط شهرداري را رعايت و پيگيري از طريق كارشناس حقوقي.
  • پيگيري در خصوص تهيه انواع قطعات بتوني ( انواع دال هاي بتوني، تك لبه، كانيوا، سري چاه، دوس و غيره ) جهت نصب در مكان هاي مورد نياز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوري صندوق های صدقات، كيوسك، سايبان، پلاكارد، داربست فلزي بدون مجوز.
  • کنترل مجوز حفاري هاي صادر شده در سطح منطقه و پيگيري تعمير و مرمت حفاري ها.
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • -كنترل و رفع تخلفات
 • جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
 • نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
 • تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

*******