سایت رسمی شهرداری ورزنه

info@varzaneh.ir

varzaneh-arm-w-250
شهر ورزنه نگین شرق اصفهان
شهر ورزنه نگین شرق اصفهان
slide-8922e81
slide-3f4e84c
slide-daf719b
slide-99030d0
slide-51a47b7

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

شهرداری در خدمت مردم

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در شهر ورزنه

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات شهرداری ورزنه

میز خدمت

میز خدمت الکترونیک شهرداری ورزنه

حمل و نقل و سوخت

امور حمل و نقل و سوخت شهر ورزنه

اخبار شهر
admin

مزایده مرحله اول- نوبت اول موضوع: واگذاری امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

شهرداری ورزنه به استنادصورتجلسه شماره 7مورخ 1400/7/22شورای اسلامی شهرورزنه وتاییدیه هیات تطبیق شهرستان ورزنه درنظردارد کلیه امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

ادامه مطلب »
اخبار شهر
admin1

باغ بانوان شهر ورزنه

✅دکتر اخگر شهردار ورزنه از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری بازدید نمود.   ✍️ دکتر اخگرشهردار ورزنه به همراه معاون فنی و عمرانی

ادامه مطلب »