admin

ادامه مطلب
🔰 بازدید رحیمی فرماندار و حجت الاسلام شیاسی امام جمعه شهر ورزنه از روند اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری ورزنه

🔰 بازدید رحیمی فرماندار و حجت الاسلام شیاسی امام جمعه شهر ورزنه از روند اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری ورزنه

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #پروژه_عمران #بازدید_مسئولین 🔰 بازدید رحیمی فرماندار و حجت الاسلام شیاسی امام جمعه شهر ورزنه از روند ...