المان پست گرید

پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

🔰 حضور دکتر طغیانی و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

🔰 حضور دکتر طغیانی و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

✅ به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد

✅ به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد

پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

🔰 حضور دکتر طغیانی و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

🔰 حضور دکتر طغیانی و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

✅ به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد

✅ به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد

✅ حضور  ورزنه دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری کشور

✅ حضور ورزنه دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری کشور